Konfiguracja domeny HU

Konfiguracja domeny HU (wymagania techniczne)

Wymagania techniczne dotyczące konfiguracji domen HU na serwerze i dotyczące serwerów dns:

– co najmniej 2 serwery dns dla domeny,
– serwery dns muszą znajdować się w różnych podsieciach,
– na serwerze www należy założyć adres e-mail: [email protected]nazwa_rejestrowanej_domeny.hu,
– adres e-mail musi być skonfigurowany i aktywny ( nie może to być tylko przekierowanie)

Wszystkie nowo rejestrowane domeny konfigurowane są automatycznie, powyższe wymagania dotyczą ustawień dla domeny .hu na własnym serwerze www.